-

Hírek

2005. 06 30.
Pénzügyi bejelentések

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Tõkeemelés Romániában a fogyasztói csomagolások üzletágnál

2005. 06 24.
Pénzügyi bejelentések

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság a Pannonplast Rt-ben való részesedése 2005. június 24.napján 5,15 %-ról 3,32 %-ra csökkent.

2005. 06 13.
Pénzügyi bejelentések

Soronkívüli tájékoztatás

18.000 db Pannonplast Rt. részvény vásárlása

2005. 06 09.
Pénzügyi bejelentések

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Pannonplast Polifin A Kft. néven új tagvállalatot alapított a Pannonplast Rt.

2005. 05 27.
Pénzügyi bejelentések

Soronkívüli tájékoztatás

12.000 db Pannonplast Rt. részvény vásárlása

2005. 05 04.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

2005. 05 03.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

Pozitív harmadik negyedéves adózás utáni eredmény és továbbra is kétszeres EBITDA termelés a bázis idõszakhoz képest

2005. 04 29.
Közgyűlések

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai 2005

2005. 04 29.
Pénzügyi bejelentések

PANNONPLAST MÛANYAGIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÕI RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM 2005

2005. 04 29.
Pénzügyi bejelentések

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

2005. 04 29.
Pénzügyi bejelentések

[PANNONPLAST Plastic Industry Private Limited Company] CHARTER

2005. 04 27.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. 2004. évi éves jelentése

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok

2005. 04 27.
Pénzügyi jelentések

PANNONPLAST MÛANYAGIPARI RT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2003. és 2004. DECEMBER 31-VEL ZÁRÓDÓ ÉVEKRE

2005. 04 14.
Pénzügyi bejelentések

HIRDETMÉNY

a társaság éves rendes közgyûlését 2005. ÁPRILIS 29-ÉN 9.30 ÓRÁRA összehívta. A közgyûlés napirendi pontjait, valamint a részvétellel kapcsolatos információkat a 2005. március 29-én megjelent Hirdetmény és annak 2005. április 7-én megjelent kiegészítése tartalmazza. A napirendi pontokhoz kapcsolódóan a gazdálkodás legfontosabb adatait, valamint az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslatát a társaság az alábbiakban teszi közzé:

2005. 04 14.
Közgyűlések

Részvényesek tájékoztatása a2005. április 29-én 9.30 órai kezdetű közgyűlésnapirendi pontjairól

2005. 04 05.
Közgyűlések

tájékoztatása a 2005. április 29-i éves rendes közgyûlés hirdetményének kiegészítésére, új napirendi pontok felvételére vonatkozóan

Részvényesi indítványra a közgyûlés napirendje kiegészül az alábbi 12. és 13. sorszámú napirendi pontokkal: 12. Dr. Gyõzõ Gábor és dr. Bakacsi Gyula felügyelõ bizottsági tagok visszahívása. 13. Új felügyelõ bizottsági tag(ok) megválasztása

2005. 03 24.
Közgyűlések

közgyûlési meghívó

A Pannonplast Mûanyagipari Részvénytársaság igazgatósága értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy az igazgatóság 2005. március 21-i és 24-i határozatai szerint a Társaság 2005. április 29-én 9.30 órai kezdettel tartja éves rendes közgyûlését.

2005. 03 04.
Pénzügyi jelentések

Pannonplast Mûanyagipari Rt. Éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés