-

Rólunk

Hisszük, hogy a megújuló, zöld energia segítségével fenntartható módon elégíthető ki a lakosság és az ipar energiaigénye. Feladatunk, a geotermikus energia hozzáférhetőségének biztosítása.

PannErgy a jövő energiájáért!

Jelentős előrelépés az emberiség számára, hogy a fosszilis energiafüggőséget más, alternatív, köztük a geotermikus hőn alapuló energiaforrással csökkentheti, illetve némely esetben azt ki is válthatja. A PannErgy elkötelezett híve annak, hogy Európa egyik legjelentősebb hévízi aktivitását energetikai céllal hasznosítsa. Társaságunk környezetkímélő beruházásaival a geotermikus hő hosszú távra a lakossági és ipari felhasználók szolgálatába állítható, ezzel jelentősen csökkentve az energetikai jellegű kiadásokat.

A külföldi importból származó, fosszilis energiahordozók kiváltásával a PannErgy beruházásai jelentős mértékben hozzájárulnak a geopolitikai bizonytalanság csökkentéséhez, Magyarország energetikai függetlenségének növeléséhez.

Mind a felszíni és felszín alatti vizek védelme, mind a geotermikus rendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében a PannErgy fontosnak tartja, hogy az összes kitermelt geotermikus folyadék ténylegesen visszasajtolásra kerüljön.

„Célunk, hogy olyan fenntartható megoldásokkal szolgáljunk, amelyek hosszú távon lehetőséget teremtenek az energiaszükségletek csillapítására, kiutat mutatva a szénhidrogénen alapuló energia hasznosításból. Látva az igényeket és az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében hozott erőfeszítéseinket kijelenthetjük, hogy Társaságunk az innováció és a technológia adta lehetőségekkel élve kívánja tovább folytatni működését egy zöldebb energiahasznosítás érdekében."Gyimóthy Dénes
PannErgy Nyrt. Igazgatótanács elnöke

Cégcsoportunk története

1922.

Megalakul a Pannonplast jogelőd

1991. május 31.

A Társaság részvénytársasággá alakult.

1994. június 13.

Részvények bevezetése Budapesti Értéktőzsdére

2007. november

Nevet vált a Társaság, és új stratégiát hirdetett a PannErgy Nyrt. Megalapozott számítások és kutatásokra alapozva merőben más, Magyarországon még kiaknázatlan lehetőségnek számító stratégiai célt tűzött ki maga elé. Geotermikus energia hasznosítás és előállítás

2010. szeptember 30.

A Berekfürdő Energia Termelő és Szolgáltató Kft. 100%-os tulajdonrészének megvásárlására. A termálvíz metántartalmát égető erőművel, és a hozzá kapcsolódó technológiai szaktudással bővítette alternatív energiaportfolióját a PannErgy.

2011. január

Szentlőrinci Geotermikus Projekt megkezdi geotermikus energia hőszolgáltatását, teljes mértékben kiváltásra került Szentlőrinc korábban földgázalapú távhőszolgáltatása.

2013. május

Magyarország legnagyobb geotermikus energia kapacitását nyújtó rendszerét adta át Miskolcon a PannErgy, amely által környezetbarát hőszolgáltatáshoz jut a Város.

2015. november

Győr-Moson-Sopron megye legjelentősebb nem csak geotermikus, hanem talán önmagában véve is legfontosabb energetikai beruházása, a Győri Geotermikus Projekt valósult meg Győrben, amely révén a fosszilis energiahordozók jelentős mennyiségű károsanyag kibocsátását váltotta ki a PannErgy.

2017. február 6.

A PannErgy Csoport a Magyar Állammal megkötött koncessziós szerződése által geotermikus energiára vonatkozóan kutatási jogot szerzett Győr terület vonatkozásában.

2017. február 17.

Megalakul a PannErgy Koncessziós Kft.

2019. június

A PannErgy Koncessziós Kft. beolvad az Arrabona Geotermia Kft-be. A beolvadással a PannErgy Koncessziós Kft. megszűnt oly módon, hogy általános jogutódja az átvevő Arrabona Geotermia Kft. lesz, amely a beolvadást követően Arrabona Koncessziós Kft. néven fogja folytatni az eddigi tevékenysége mellett a jogelőd koncessziós szerződésben vállalt tevékenységét is.

2019. június

A Well Research Kft. 100 %-os üzletrészének megvásárlásával lezárult a Miskolci Geotermikus Rendszerhez kapcsolt harmadik visszasajtoló kút megvásárlása

2020. november

A PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. 100 %-ra növelte részesedését a Miskolci Geotermia Zrt. és Kuala Kft-ben

2021. június

A Well Research Kft. beolvad a Miskolci Geotermia Zrt-be. A Well Research Kft megszűnik, általános jogutódjaként a Miskolci Geotermia Zrt. folytatja az eddigi tevékenysége mellett a jogelőd tevékenységét is.

2022. február

A PannErgy Nyrt. a „BÉT Legek 2021” keretében a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díjat” nyert el két másik nyilvános értékpapírkibocsátó mellett.

2022. március

Az Arrabona Koncessziós Kft. megállapodást kötött a GYŐR-SZOL Kft.-vel, miszerint a jövőben a geotermikus hőforrás elsőbbséget élvez a távhőrendszert tápláló egyéb energiaforrás-alternatívákkal szemben.

2022. június

Értékesítésre került a TT Geotermia Zrt.

2022. augusztus

A PannErgy Nyrt. 10./2022.(IV.29.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően a Társaság jegyzett tőkéje 400.000.000 Ft-ra, a HU0000089867 ISIN azonosítójú törzsrészvények darabszáma 20.000.000 darabra csökkent.

PannErgy Nyrt.

PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. (PEGE)

PannErgy Nyrt. (100%)

Arrabona Koncessziós Kft.

PEGE (100%)

Berekfürdő Kft.

PEGE (100%)

DD Energy Kft.

PEGE (100%)

DoverDrill Mélyfúró Kft.

PEGE (100%)

Geo2Business Kft.

PannErgy Nyrt. (100%)

Kuala Kft.

PEGE (100%)

Miskolci Geotermia Kft.

PEGE (100%)

Szentlőrinci Geotermia Kft.

PEGE (100%)

Cégünk vezetése

Gyimóthy Dénes

Igazgatótanács elnöke

A PannErgy Nyrt. megbízott vezérigazgatója 2015-2022 között. A Bánki Donát Műszaki Főiskolán végzett 1996-ban. 1996 és 2000 között a KPMG Magyarország szenior tanácsadója, ezt követően 2004-ig a Budapest Alapkezelő Rt. Közép- és Kelet-Európai részvénybefektetések portfoliómenedzsere. 2006 és 2007 között tagja a Synergon Nyrt. igazgatóságának. A PannErgy Nyrt. gazdasági igazgatója 2004 és 2007 között, majd 2013. január hónapig megbízott vezér- és gazdasági igazgatója, a Társaság Igazgatótanácsának alelnöke 2013-2015 áprilisáig.

Juhász Attila

Igazgatótanács tagja

A PannErgy Nyrt. igazgatótanácsának tagja. 1995-től több hazai cégben töltött be vezető pozíciót, majd 2004-től a Benji Invest Kft. ügyvezető igazgatója, illetve befektetésekért felelős vezetője. 2006 és 2007 között a Synergon Informatika Nyrt. igazgatóságának tagja, 2007-től az FCI Kompozit Szigetelő Kft. ügyvezető igazgatója. 2005-től tagja a Pannonplast Nyrt., majd a PannErgy Nyrt. igazgatóságának.

Gyimóthy Katalin

Igazgatótanács tagja

PannErgy Nyrt. igazgatótanácsának tagja. Felsőfokú tanulmányait az IBS pénzügyi menedzsment karán végezte. Több, mint 10 évet töltött szenior tanácsadó pozíciókban vezető nemzetközi tanácsadó cégeknél, elsősorban vállalati pénzügyek és vállalati tranzakciók támogatása területen. Jelentős vezetői tapasztalattal rendelkezik, több hazai- és regionális vállalkozásnál töltött és tölt be menedzsment pozíciókat.

Rencsár Kálmán

Igazgatótanács tagja

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának tagja. A Kecskeméti Közúti Igazgatóságon kezdte pályafutását, ahol végig járva a ranglétrát, a megszerzett kompetenciákra alapozva 13 év után 1991. végétől saját céget alapítva vált vállalkozóvá. A 40 dolgozóval alakult és ma már 210 fővel működő Soltút Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. Az elmúlt évek során jelentős, az útépítés – autópálya építés és egyéb útépítés – és kivitelezés területéhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel, bővítésekkel kapcsolatos beruházásokat irányított, de nevéhez fűződik több sport- és játéktér építése is. A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként célja, hogy a hazai innovatív technológiai megoldások egyre nagyobb teret kapjanak a közlekedési utak építésében és fejlesztésében.

Briglovics Gábor

Igazgatótanács tagja

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának tagja. 2007-2017. között és 2021. április 16-tól. A Janus Pannonius Tudományegyem Közgazdaságtudományi Karán végzett 1992-ben közgazdászként. 1994 óta dolgozik az energia iparban, az áramszolgáltatás és energiatermelés főleg kereskedelmi és menedzsment szakterületein. Az ALPIQ Csepel Kft. kereskedelmi igazgatója, majd 2008-tól vezérigazgatója.

A PannErgy Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Társaság, a BUX kosár tagja, Prémium kategóriába tartozó részvény kibocsátó.

Stratégiai célok

A geotermia fenntartható és működőképes energetikai alternatívája a környezetszennyező konvencionális energiaforrásoknak.

A Kárpát-medence, azon belül is Magyarország egyik legnagyobb máig kiaknázatlan kincse a föld felszíne alatt húzódó geotermikus forrásrendszer, amelynek hasznosításával környezetbarát módon hő- és elektromos energia előállítása válik lehetővé. Az energia iránti kereslet növekedése megállíthatatlan, viszont mind a hazai, mind a globális források mennyisége korlátozott. A szakszerű és hatékony geotermikus energiatermelés nem csupán egy máig minimálisan kihasznált hatalmas forrás hasznosítása, hanem az egyik legtisztább környezetbarát energia előállítási mód. Az Európai Unió nem csak üdvözli az ilyen energiatermelési utakat, hanem szigorú programmal és célrendszerrel orientálja a tagállamokat, így Magyarországot is.

A PannErgy Nyrt. úttörőként kezdett el tevékenykedni Magyországon a geotermikus energia hasznosítás területén. A geotermikus hő jelentős mennyiségű kitermelése és hasznosítása egy olyan niche szegmense az energetikának, amely magas kockázattűrő képességet, innovatív gondolkodást és összetett kompetenciát igényel. Tekintettel arra, hogy maga a geotermikus hő energetikai célú hasznosítása is innovatív megoldás, ezért a PannErgy Csoport törekszik arra, hogy a technológia adta lehetőségekhez mérten a legmodernebb megoldásokkal támogassa működését, professzionális tudásának fejlődését pedig folyamatos kutatássokkal erősítse. A PannErgy az innovatív fejlesztéseinek köszönhetően képes alacsonyabb erőforrás ráfordítással, nagy hatékonysággal, magas szolgáltatási biztonságot nyújtani partnerei számára.

A PannErgy Csoportot többéves tapasztalata és kompetenciái az energetikailag hasznosítható geotermikus erőforrások felkutatása, geotermikus kutak fúrása és a geotermikus energia hasznosítása területén szinte egyedülállóan alkalmassá teszik arra, hogy a Kárpát-medencében további hőhasznosítási beruházásokat sikerrel valósítson meg, akár lakossági, avagy vállalati felhasználási céllal.

A hagyományos rendszer kiépítés, geotermikus hasznosítás és megvalósítás, illetve üzemeltetésen túl a PannErgy Csoport komplex energetikai és vezérléstechnikai rendszereket dolgozott ki, amelynek nemzetközi hasznosítására is lehetőség van. A PannErgy K+F fejlesztései egyfajta alkalmazást jelentenek bármely európai, és Európán kívüli geotermikus energia alapú távhőszolgáltatás kialakításában és fejlesztésében, valamint a hagyományos energiahordozó felhasználásán alapuló, korszerűtlen távhőszolgáltatás, és a nem megfelelő hatékonysággal működtetett geotermikus hőenergia hasznosító rendszer optimalizálásához egyaránt.

A civilizáció fejlődése egyre nagyobb mértékű károsanyag-kibocsátást okoz. Közös a felelősségünk abban, hogy tegyünk ellene addig, amíg ez a folyamat visszafordíthatatlanná nem válik, ebben a szerepben nincs különbség energia termelő, szolgáltató, fogyasztó, avagy szabályozó közt. Az energiaigény folyamatosan nő, viszont a hagyományos, különösen a fosszilis alapú erőforrások idővel kimerülnek és ezzel a folyamattal összhangban várhatóan jelentősen megdrágulnak, ezért az alternatív energiaforrások, így a geotermikus energia felhasználására egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A tiszta, geotermikus energia hasznosítása így jelentős gazdasági és környezetvédelmi előnyöket nyújthat.