-

Projektek önkormányzatokkal

A megújuló energiaforrások kiaknázását mind a hazai mind az európai uniós energiapolitika támogatja A környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának csökkentése, valamint a felhasználható energiaforrások diverzifikációjának bővítése érdekében mind a hazai, mind az európai uniós energiapolitika támogatja a megújuló energiaforrások, így a geotermikus energiaforrások hasznosítását. A geotermikus energia hasznosításából […]

A megújuló energiaforrások kiaknázását mind a hazai mind az európai uniós energiapolitika támogatja A környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának csökkentése, valamint a felhasználható energiaforrások diverzifikációjának bővítése érdekében mind a hazai, mind az európai uniós energiapolitika támogatja a megújuló energiaforrások, így a geotermikus energiaforrások hasznosítását.

A geotermikus energia hasznosításából nemcsak az önkormányzatok, hanem mindenki nyer

A termál források gazdasági hasznosítása révén az önkormányzat mind közvetlenül, például a távhőellátás fejlesztése révén, mind pedig közvetve – a gazdasági tevékenységen keresztül generált adóbevétel révén – hozzájárulhat a lakosság életminőségének javításához. A város energia kiszolgáltatottsága jelentős mértékben csökken, a lakossági távfűtés és használati meleg víz ára függetlenedik az egyre növekvő gázártól, ezáltal szociális szempontból kezelhető helyzetet teremt. Az adott város költségvetése az adóbevételen túl, az aktív tőkerész tulajdonlása miatt további, folyamatos bevételekhez jut. A projekttel a város sikerrel pályázhat az EU keretprogram közül olyan további fejlesztési támogatásokra, amelyek a projekt nélkül a város számára nem elérhetők. A térség levegője a drasztikus széndioxid kibocsátás kiváltásával tisztább és egészségesebb lesz. A megvalósuló projektek hozzájárulnak Magyarország túlzott földgázfelhasználásának csökkentéséhez.

A geotermikus energia hasznosítására létrehozott projekt első fázisa az információgyűjtés

A projekt kezdeti fázisában a legfontosabb feladat az információgyűjtés. Az alapvető geotermiai információk begyűjtése Európában eddig nem használt módszerrel és technológiával történik. Ezt követik a mérési feladatok, amelyek eredményét az Egyesült Államokban értékelik ki. Az alkalmazott magneto-tellirikus és gravitációs mérési technikák nem járnak fúrással, így nem változtatják meg adott terület jelenlegi állapotát. Fontos lépés a hatósági engedélyezési eljárások és az egyéb lényeges jogi lépések azonosítása. Emellett elengedhetetlen megvizsgálni, milyen pályázati források igényelhetőek és a támogatás milyen feltételrendszerhez kötött.

Az első fázisban megszerzett és feldolgozott információk alapján készül el a projekt továbbvitelének alapját szolgáló részletes geológiai elemzés, melynek célja, hogy megállapítsa mely területek a legalkalmasabbak a kútfúrásra, illetve meghatározza a kútrendszerek háromdimenziós fúrási koordinátáit. Természetesen kiinduló kritériumként a földtani- hidrogeológiai alkalmasságot kell tekinteni, de ugyancsak kiemelt szempont a kijelölt terület jogszabályi-hatósági felhasználhatósága, valamint egyéb infrastrukturális követelmények (hálózati csatlakozási lehetőség, földterület megszerzésének lehetősége, hűtővíz megléte, jelenlegi hőközpont távolsága) vizsgálata is.

Közös projekttársaság létrehozása, melyben az önkormányzat is tulajdonrésszel rendelkezik

Amennyiben az együttműködési szerződés keretén belül elkészülő geológiai elemzés szerint eredményesen működtethető erőmű és/vagy fűtőmű építhető, akkor a Pannergy és az önkormányzat közös projekttársaságot, zártkörűen működő részvénytársaságot alapít 100 millió Ft jegyzett tőkével. A Pannergy illetve a társfinanszírozó európai bankok (EIB, EBRD) ajánlata szerint az önkormányzat tulajdonrésze 10% lesz. Az alapításkor az önkormányzat által befizetendő 10millió Ft-ot a Pannergy alapítási kölcsön formájában az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, öt éves futamidőre kamat és egyéb költségektől mentesen. A szerződésben kikötésre kerül, hogy projekttársaságban az önkormányzatot megillető vagyonjuttatásokat, mint például az osztalékot, az alapítási kölcsön törlesztésére kell fordítani, amíg a tartozás fennáll. A megállapodás tartalmaz egy mátrixot is, mely azt mutatja, az önkormányzat milyen kifizetésekre jogosult a megépíthető villamosenergia-termelő kapacitás és a lehetséges, de finanszírozás miatt nem szükséges, EU támogatás függvényében.

A víz hőmérsékletének és hozamának függvényében geotermikus erőmű vagy távfűtőmű létesíthető

A Pannergy és az önkormányzat célja a közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és üzemeltetett villamos- és/vagy hőenergiát termelő geotermikus erőmű létrehozása és a kitermelt hőenergia értékesítése.

A tervezett konstrukcióban, a világ számos országában kipróbált és üzemszerűen, igen jó hatásfokkal működő KALINA technológiát alkalmazva, első lépcsőben (130-180 Celsius fok hőmérsékletű és megfelelő mennyiségi hozamú fluidum esetén) villamos erőmű létesíthető.

A második lépcsőben, (a 130 Celsius fok fluidum hőmérséklet alatti tartományban és megfelelő hőmennyiség esetén) a hőenergiát távfűtőműben és, vagy ipari hőként hasznosítva technológiai és közösségi létesítmények (pl. strand) fűtése, használati melegvize biztosítható.