-

Győri Koncessziós Projekt

Előzmény

A PannErgy Nyrt. leányvállalata a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. (PEGE Zrt.) Győr terület vonatkozásában geotermikus energia kutatására és kinyerésére, továbbá hasznosítására 35 éves határozott időtartamra szóló (egy alkalommal 17 és félévvel meghosszabbítható) koncessziós szerződést írt alá a Magyar Állammal.

A PEGE Zrt. 100%-os tulajdonrésszel megalapította a PannErgy Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaságot 2017. februárjában.

A PannErgy Koncessziós Kft. a koncessziós szerződés által geotermikus energiára vonatkozóan kutatási jogot szerzett. A koncessziós projekthez kapcsolódó fúrás célja, hogy a triász korú dolomitréteg mélyebb földtani képződményének geotermikus jellemzőit, hidraulikai viszonyait, vízadó képességét megismerve, 2.500 méter alatti mélységből energiahasznosításra alkalmas, magas hőfokú termálvizet nyerjen ki.

Projekt bemutatása

A koncessziós társaság a koncessziós szerződés által megszerzett jogok keretein belül megvizsgálta a térség koncessziós határ – 2 500 méter – alatti mélységben rejlő geotermikus adottságait. A Társaság meghatározta a beruházási lehetőségeket a további megtérülő hőkapacitás lehetséges növelésének érdekében, és egy új, a beruházást követően a győri rendszerbe beintegrálódó geotermikus energiahasznosításra alkalmas kút fúrása mellett döntött.

A Társaság a Győri Koncessziós Projektben 2018. január 26-án megkapta a kutatófúrásra vonatkozó jogerős építési engedélyt, amely alapján a BON-PE-03 jelű kút lemélyítése a földtani kutatás kiértékelése alapján kijelölt helyen 2018. április 17-én megkezdődött.

A három, különböző átmérőjű szelvényből álló fúrásban mindhárom szakasz elkészült 2018. első félévében, a kút lemélyítési munkálatok befejeződtek. 2018. szeptemberében a nagyobb kútátmérő miatt jelentkező rendkívüli kihívások és nehézségek után – megvalósult BON-PE-03 jelű kutatófúrása 2.858 méteres hosszúsággal és 2.577 méteres mélységgel kialakításra került.

A teszteredmények azt mutatják, hogy az új termálkút kiváló hidrodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik, és hozamának köszönhetően a Győri Geotermikus Projekt összesített termálvíz kitermelő kapacitása várhatóan eléri az 1.100 m3/h-t, ami 20%-ot meghaladó teljes kapacitásbővülést jelent a rendszernek.