-

Szentlőrinc

A megújuló energia felhasználása által éves szinten mintegy 26 tonnával csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, amely elsősorban szén-dioxidot és nitrogén-oxidokat jelent.

A Szentlőrinci Geotermikus Rendszer alapadatai

A Szentlőrinci Geotermikus Rendszer egy termelő- és egy visszasajtoló kútból áll, a kutakat a hőközponttal összekötő vezetékekből, és az ott kialakított gépészeti, elektromos és irányítástechnikai rendszerből áll. A rendszer a hőt a távhőszolgáltató fűtőművében 3 db, összesen 4 MW kapacitású hőcserélőn keresztül adja át a távhőhálózatnak.

Magyarország és az Európai Unió közös érdeke, hogy a világ legversenyképesebb régiója legyen, ahol a gazdasági növekedés innovatív, fenntartható és intelligens megoldások mentén halad. Gyimóthy Dénes
PannErgy Nyrt. Igazgatótanács elnöke

A projekt kiemelt eseményei

2008. november

A PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. közösen Szentlőrinc Város Önkormányzatával megalapítja a Szentlőrinci Geotermia Zrt. projektcéget.

2009. tavasza

2009 tavaszán indult sikeres fúrás eredményeként az 1800 méter mély kútból kitermelhető víz mintegy 87 °C fok hőmérsékletű, maximális hozama a 25l/s-ot.

2010. június

A Szentlőrinci Geotermia Zrt. 15 évre szóló, és további öt évre meghosszabbítható hőszállítási szerződést kötött Szentlőrinc Város Önkormányzatával.

2010. július 8.

Alapkőletétel

2011. január

A projekt eredményeként körülbelül 900 lakás fűtése a környezetet egyáltalán nem szennyező geotermikus energiával történik, teljes mértékben kiváltásra került Szentlőrinc korábban földgázalapú távhőszolgáltatása.

A 2009-ben fúrt termelőkút talpmélysége 1800 méter, maximális hozama 25 l/s, hőfoka hozzávetőlegesen 87 °C. A termelőkút a Fűtőműtől mintegy 800 m-re helyezkedik el, ahová DN 200-as szigetelt csővezetéken jut el a kitermelt víz. A lehűlt víz a mintegy 2,5 km hosszú visszasajtoló vezetéken keresztül jut el az 1655 méter talpmélységű visszasajtoló kúthoz, ahol visszakerül ugyanabba a hidrológiai rétegbe, ahonnan kitermelésre került, ezáltal biztosítva a rendszer hosszú távú fenntarthatóságát.

A megújuló energia felhasználása által éves szinten mintegy 26 tonnával csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása – mely elsősorban szén-dioxidot és nitrogén-oxidokat jelent.

19 000 GJPrimer hőértékesítés
4 MWHőteljesítmény
Hőátvevő partnerek

Győr

A győri rendszer amennyiben teljes kapacitásával üzemel, éves szinten hozzávetőleg akár 67 000 tonnával csökkentheti a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok – elsősorban szén-dioxid és nitrogénoxidok – mennyiségét.

Tovább a projekthez

Berekfürdő

A Berekfürdő Energia Kft. beruházásával a Berekfürdőn található termálkutak metán kísérőgázát villamos- és hőenergia előállítására használja fel, majd az így előállított energiát értékesíti.

Tovább a projekthez