-

Hírek

2005. 04 29.
Pénzügyi bejelentések

[PANNONPLAST Plastic Industry Private Limited Company] CHARTER

2005. 04 27.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. 2004. évi éves jelentése

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok

2005. 04 27.
Pénzügyi jelentések

PANNONPLAST MÛANYAGIPARI RT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2003. és 2004. DECEMBER 31-VEL ZÁRÓDÓ ÉVEKRE

2005. 04 14.
Pénzügyi bejelentések

HIRDETMÉNY

a társaság éves rendes közgyûlését 2005. ÁPRILIS 29-ÉN 9.30 ÓRÁRA összehívta. A közgyûlés napirendi pontjait, valamint a részvétellel kapcsolatos információkat a 2005. március 29-én megjelent Hirdetmény és annak 2005. április 7-én megjelent kiegészítése tartalmazza. A napirendi pontokhoz kapcsolódóan a gazdálkodás legfontosabb adatait, valamint az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslatát a társaság az alábbiakban teszi közzé:

2005. 04 14.
Közgyűlések

Részvényesek tájékoztatása a2005. április 29-én 9.30 órai kezdetű közgyűlésnapirendi pontjairól

2005. 04 05.
Közgyűlések

tájékoztatása a 2005. április 29-i éves rendes közgyûlés hirdetményének kiegészítésére, új napirendi pontok felvételére vonatkozóan

Részvényesi indítványra a közgyûlés napirendje kiegészül az alábbi 12. és 13. sorszámú napirendi pontokkal: 12. Dr. Gyõzõ Gábor és dr. Bakacsi Gyula felügyelõ bizottsági tagok visszahívása. 13. Új felügyelõ bizottsági tag(ok) megválasztása

2005. 03 24.
Közgyűlések

közgyûlési meghívó

A Pannonplast Mûanyagipari Részvénytársaság igazgatósága értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy az igazgatóság 2005. március 21-i és 24-i határozatai szerint a Társaság 2005. április 29-én 9.30 órai kezdettel tartja éves rendes közgyûlését.

2005. 03 04.
Pénzügyi jelentések

Pannonplast Mûanyagipari Rt. Éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés

2005. 03 04.
Pénzügyi bejelentések

Pannonplast Mûanyagipari Részvénytársaság 2004. évi Üzleti Jelentés

2005. 03 04.
Pénzügyi jelentések

PANNONPLAST MÛANYAGIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE

2005. 03 04.
Pénzügyi jelentések

2 0 0 4. december 31. Mérleg

Pannonplast Mûanyagipari Rt.

2004. 11 12.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. negyedéves 6,87 milliárd forintos árbevétele az exportot érintő forint erősödés és a szombathelyi műszaki műanyagfeldolgozás felszámolása ellenére a bázisidőszakhoz képes stabil üzletmenetet mutat.

2004. 08 16.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

Az átszervezések jelentős költségei ellenére csökkent az üzemi veszteség a második negyedévben A Pannonplast Rt. 2004. első félévi 13,3 milliárd forintos árbevétele csaknem 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

2004. 05 13.
Pénzügyi bejelentések

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

Az első negyedév alapján indokolt a felgyorsított reorganizáció A Pannonplast Rt. 2004 első negyedéves 6 milliárd forintos árbevétele közel öt százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az árbevétel növekedése ellenére azonban a társaság működésből származó eredménye jelentős mértékben romlott, amit a pénzügyi eredmény döntően nem realizált árfolyamnyereségből származó javulása részlegesen ellensúlyozott, így a társaság […]

2003. 12 31.
Pénzügyi bejelentések

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.