-

Közgyűlések

2006. 12 18.

A PANNONPLAST Mûanyagipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Felügyelõ Bizottságának ügyrendje

2006. 12 08.

A Pannonplast Nyrt. Igazgatóságának 2006. december 7-i ülésén meghozandó határozatok tervezet

a  2006. december 19-i rendkívüli közgyûlés 2., 4., és 5. napirendi pontjaival kapcsolatban

2006. 11 22.

NAPIREND-KIEGÉSZÍTÉS

2006. december 19-én 9:00 órára összehívott közgyûlésé

2006. 11 16.

MEGHÍVÓ rendkívüli közgyûlésre

A Közgyûlés összehívását az alábbiakban ismertetett 1. napirendi pont megtárgyalása céljából a Benji Invest Kft. kezdeményezte az Igazgatóságnál a Társagában fennálló, 10%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részvénytulajdona igazolásával egyidejûleg.

2006. 04 08.

A Pannonplast Rt. közgyûlési határozatai

A Pannonplast Rt. 2006. április 8-án megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta:

2006. 03 06.

A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója

a Társaság 2006. április 8-án 9.00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyûlését.

2005. 04 14.

Részvényesek tájékoztatása a2005. április 29-én 9.30 órai kezdetű közgyűlésnapirendi pontjairól

2005. 04 05.

tájékoztatása a 2005. április 29-i éves rendes közgyûlés hirdetményének kiegészítésére, új napirendi pontok felvételére vonatkozóan

Részvényesi indítványra a közgyûlés napirendje kiegészül az alábbi 12. és 13. sorszámú napirendi pontokkal: 12. Dr. Gyõzõ Gábor és dr. Bakacsi Gyula felügyelõ bizottsági tagok visszahívása. 13. Új felügyelõ bizottsági tag(ok) megválasztása

2005. 03 24.

közgyûlési meghívó

A Pannonplast Mûanyagipari Részvénytársaság igazgatósága értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy az igazgatóság 2005. március 21-i és 24-i határozatai szerint a Társaság 2005. április 29-én 9.30 órai kezdettel tartja éves rendes közgyûlését.